Historien vår

 

Dampbageriet ble etablert i 1862 - dampen som vi kalles på “folkemunne” er en famiiebedrift. Bakeriet ble stiftet av grosserer Jørgen Christiansen og børskommisær H.J. Preus. Bakeriet var det første industrielle bakeri i landet. det vedble i en årrekke å være det eneste dampbakeri i Norge. J Christiansen var en dyktig forretningsmann. Han startet bryggeri både i Larvik og Kristiansand (CB) drev kledefabrikk og et farveri i Drammen. Han var meget aktiv og ble partner i Kristiansand Mek. Verksted og han eide i mange år Christiansands Møller, dengang Grim Møller m m. Camillo Bastrup som var ansatt i Grim Møller gikk inn i dampbageriet, i 1887 ble dampbageriet omdannet til aksjeselskap og i 1891 eide Camillo Bastrup alle aksjene alene.  Espen Albert som nå er daglig leder er 4. generasjon dampbager og oldebarn til Camillo. Bedriften har helt siden starten ligget i Rådhusgaten 5 – eller Bryggebakken som det kalles fra gammelt av. På slutten av 1800 tallet var bedriften både bakeri, knekkebrødfabrikk og grossist. Fra ca 1960 ble hovedfokus storproduksjon av brød og rundstykker. Det ble levert brød til hele Sørlandet og begrepet kun to ord, dampens kneipp – ble et godt innarbeidet slagord. På begynnelsen av 1970 tallet var dampbageriet norges mest  rasjonelle bakeri. På midten av 80 tallet trakk bakeriet seg ut av dagligvare markedet og en ny epoke startet. Fra da av har vi vært en liten håndverksbedrift med hovedfokus på service, håndverksmessig kvalitet skapt av de beste råvarer. Dampen som har befestet posisjon som “bageren i byen” selger nå sitt bakverk gjennom egne utsalg i sentrum av Kristiansand. Vår lange tradisjon beviser tilpasningsevne og at vi er markedsorientert. Vi er stolt av vår siste etablering, kaffebaren Camillo Bastrup. Camillo Bastup drev import og salg av kaffe på slutten av 1800 tallet – det er derfor med stolthet og engasjement vi nå har tatt opp igjen tradsijonen med kaffe. Camillo Bastrup er blitt godt mottatt og mang en kaffeelsker har fått et kjærlighetsforhold til den lille koselige perlen øverst i Markens.