Dampbageriet

Personvernerklæring for Dampbageriet AS

Behandlingsansvarlig: representert ved daglig leder.

Dampbageriet AS,
Stemmane 4A
4636 Kristiansand,
Org.nr: 999241093
Tlf: 38 04 19 60

Formål:

Når bestillingen kommer inn via nettsiden, gir kunden sitt samtykke. Vi er avhengig av denne informasjonen for å kunne lage ordren.

Personvernerklæringen redegjør for hvordan Dampbageriet AS samler inn og bruker personopplysninger som navn, telefonnummer og e-post.
Disse opplysninger blir gitt av kunde via bestillingsskjema eller ved at kunden kontakter vårt ordrekontor.

Behandlingsgrunnlag:

Vår behandling av opplysninger som blir gitt via bestillingen er basert på telefonkontakt, mail, nettside eller ved direkte kontakt ved våre ansatte i utsalgene.

Mottaker av personopplysningene:

Det er kun ansatte ved vårt ordrekontor som håndterer og behandler personopplysningene vi mottar.

Oppbevaring og lagring av informasjon:

Opplysningene som er knyttet til din bestilling, blir lagt inn i vårt system, og slettet 1 måned etter at ordren er produsert/levert.

De registrertes rettigheter til å ha:

  • Be om tilgang til opplysningene som er lagret om dem
  • Be om retting av opplysninger som er uriktige
  • Be om sletting av opplysninger
  • Be om begrensninger av behandling
  • Protestere mot at opplysninger blir behandlet
  • Be om utlevering av opplysninger til seg selv eller til andre
  • Trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling
  • Klage til Datatilsynet i Norge (eller tilsvarende organ der den registrerte bor eller der regelbrudd har funnet sted) på behandling av personopplysninger.

Din rett til sletting påvirker ikke vår lovpålagte plikt til å lagre personopplysninger eksempelvis for å oppfylle krav til bokføring.

Informasjonskapsler (cookies)

For at vår nettside skal fungere optimalt, er det lagt inn et automatisk samtykke til å få informasjonskapsler lagret i din nettleser. Ønsker du ikke dette, må du selv gå inn i den aktuelle nettleseren og deaktivere denne funksjonaliteten.
Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari og Chrome er nettlesere som aksepterer cookisene automatisk.

Analyseverktøy

Dampbageriet AS bruker ingen analyse verktøy for å analysere bruk og trafikk av våre nettsider. Informasjonen vi får via vårt bestillingssystem, slettes automatisk fra serverer etter 2 uker.  

Om sikkerhet:

Dampbageriet AS forplikter seg til å oppdatere og endre sikringen av dine personopplysninger i tråd med lovgivning, utvikling og forbedrede muligheter. Regler for bruk og lagring av personopplysninger stiller strenge krav til sikkerhet, både tekniske og organisatoriske, for å forhindre tap, innsyn eller andre risikoer.

Kontakt oss:

Ved en eventuelle innsynsbegjøring kan du kontakte oss via telefon, e-post eller post.
Vi vil svare deg innen 30 dager.

Dampbageriet AS
Stemmane 4A
4636 Kristiansand
Tlf: 38 04 19 60

Epost: kjetil.hodne@geheb.no

 

Sist oppdatert: 29.08.2018

Personvernerklæring Mer info